Tuesday, April 28, 2009

Koondlause

Segametsas kasvavad männid, kased, lepad, haavad ja tammed. Mis?
Talvel käime suusatamas, kelgutamas ja uisutamas. Kus?
Tibu ja Jäpet tunnevad vist kõik Eestimaa lapsed. Keda?

New York, Pariis, Tokyo on suurlinnad. Mis?

Külm sillutas järved, jõed, mered ja rabad. Mille?
Hommikuti tulevad mulle vastu tädi Ella, onu Eduard ja väike Edgar. Kes?

2. Moodusta laused, milles korduvate lauseliikmetena kasutad järgmisi sõnu.
ema, isa, onu, tädi;
piim, mahl, morss;
metsas, niidul, põllul;
laulsime, tantsisime;
punane, sinine, hõbedane.

a)Mul käisid külas onu, tädi, ema ja isa.
b)Mu lemmikjoogid on piim, mahl ja morss.
c)Tuuriga käisin metsas, niidul ja põllul.
d)Peol laulsime ja tantsisime.
e)Minu sõbra lemmikvärvid on punane, sinine ja hõbedane.

3. Kasutades koondlauseid, iseloomusta:

- ilma suvel;

- oma pinginaabrit või sõpra;

- korvpallimängu;

- lemmikhobi.

a)Suvel on Eestis ilm soe, vihmane ja tuuline.
b)Minu sõber on sõbralik, ülbe ja lahe.
c)Korvpallimäng on pikk, väsitav ja huvitav.
d)Minu lemmikhobi - tennis on väsitav, huvitav ja raske.

No comments: